Opleidingsschool

De Rietkraag draagt het keurmerk “Erkende Opleidingsschool” . Vanaf het schooljaar 2012-2013 is De Rietkraag een gecertificeerde opleidingsschool. Opleidingsscholen zijn samenwerkingsverbanden van één of meer basisscholen en  MBO-scholen met HBO-scholen die toekomstige leraren opleiden. Het ministerie van onderwijs zet in op het maken van een verdiepingsslag bij het opleiden van studenten. De samenwerking tussen opleiding en werkveld heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het team van De Rietkraag werkt hierbij samen met De Landstede en De Katholieke Pabo Zwolle. Kenmerkend voor “Opleiden in de school” is dat een basisschool een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt om een student in te wijden in het beroep van leerkracht. De studenten/ stagiaires vormen daartoe samen een stageleergroep. Onder leiding van de opleider in de school, Hans Nijboer, werken studenten op hun niveau aan een centrale schoolontwikkelingsvraag. Vanuit onderzoek worden praktijkervaringen gekoppeld aan theorie en wordt er gereflecteerd op het eigen handelen in samenwerking met anderen. Een stage leergroep werkt zowel product als procesgericht.  Die werkwijze moet leiden tot verdieping, tot verbreding en tot groei van alle betrokken partijen, maar vooral tot ontwikkeling van de kinderen op onze school.

De afgelopen jaren heeft de stageleergroep op de Rietkraag met de volgende schoolontwikkelingsvragen beziggehouden:

2012-2013:Hoe kan het voorbereidend ,aanvankelijk en voortgezet leesonderwijs op basisschool de Rietkraag geoptimaliseerd worden?

Dit heeft geresulteerd in enkele nieuwe methodes : VLL, Estafette en Nieuwsbegrip en er is een eerste aanzet gegeven om eens kritisch naar de rol van de leerkracht (IGDI en modellen) te kijken.

2013-2014:Wat is de meest geschikte manier waarop wij Engels op de Rietkraag kunnen aanbieden aan onze leerlingen. 

Dit heeft geresulteerd tot de keuze voor Engels in de groepen 1 t/m 8 en een passende methode (Engels).

2014-2015: Welke coöperatieve werkvormen zijn effectief voor onze leerlingen binnen de geleide inoefenfase en de verwerkingsfase van het IGDI-model?

Dit heeft geleid tot een aantal werkvormen die in de verschillende fases van het IGDI model in te zetten zijn.

2015-2016: Hoe kunnen wij huiswerk als didactisch middel zinvol en systematisch inzetten?

 

Stagiaires Landstede en KPZ 2016-2017

 

Mijn naam is Linda Overmars, ik ben 18 jaar oud en ik doe de opleiding onderwijsassistent op de Landstede in Raalte. Op dinsdag, woensdag en donderdag loop ik stage in groep 4. Ik vind het een ontzettend leuke groep en kijk uit naar de rest van het jaar! In mijn vrije tijd spreek ik af met vriendinnen, geef ik leiding bij scouting en zing ik graag. Ik heb ontzettend veel zin in mijn stage op de rietkraag en denk dat ik veel zal leren.
 Hoi! Ik heet Lilian Gerritsen en ik ben 20 jaar. Ik ben studente van de Katholieke Pabo Zwolle. Als klein meisje riep ik altijd al dat ik juf wilde worden, vanaf groep 1. Toen ik in groep 4 op de Rietkraag kwam en ik een paar leuke voorbeelden als leerkrachten kreeg, wist ik zeker dat was wat ik ook wilde. Ongeveer 8 jaar geleden heb ik deze school verlaten, als leerling van groep 8 die naar de HAVO van het Carmel College Salland ging. Vervolgens heb ik ervoor gekozen om aan de PABO in Zwolle te gaan studeren en daar heb ik het erg naar mijn zin. Ik zit nu in mijn derde leerjaar en ik mag dit jaar stage lopen op de Rietkraag! Ik had het geluk dat ik vanaf het begin van het jaar mocht stage lopen, dus ik ben al een tijdje begonnen op school. Het eerste half jaar ben ik te vinden in groep 3 en het tweede half jaar kan je mij tegen komen in één van de kleutergroepen. Wie weet komen we elkaar een keer tegen!


   Image

Hallo! Ik ben Mirande Kogelman. Ik ben eerstejaars student van de KPZ. Voor de KPZ heb ik de havo gedaan. Ik loop stage in groep 2 bij meester Willem en juffrouw Greet. Ik loop meestal stage op de maandagen maar soms zijn er ook stageweken. Dan ben ik van maandag t/m vrijdag aanwezig. Ik woon in Mariënheem en ik ben 17 jaar oud. In mijn vrije tijd speel ik volleybal in dames 1 en speel ik al 10 jaar lang piano. Stage is voor mij nog helemaal nieuw en ik ben nog maar net begonnen, maar ik heb er erg veel zin in!

 

 Mijn naam is Iris te Wierik en ik ben 18 jaar. Ik woon in Wierden en studeer aan de Katholieke Pabo Zwolle. Vorig jaar ben ik met deze opleiding begonnen en ik zit nu in mijn tweede leerjaar.  
Voordat ik aan de PABO begon, heb ik de HAVO afgerond. Ik heb voor de PABO gekozen omdat ik het geweldig vind om met kinderen om te gaan. Het is erg leuk en interessant om kinderen wat te leren en te helpen ze een mooie basis te geven voor de toekomst. 
Als ik niet met school/stage bezig ben, werk ik bij de Albert Heijn in Wierden of speel ik volleybal bij WVC Volley. Verder vind ik het leuk om te tekenen, gezellig met vrienden en familie wat te doen en op te passen. 
Dit jaar ga ik stage lopen op de school van uw kind. Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 7. Ik ben er op de maandag en enkele weken in het schooljaar een hele week. De eerste 2 stagedagen zal ik nog veel gaan observeren, hierna zal ik gaan toewerken naar het geven van (ongeveer) 2 lessen per dag. Het lijkt mij erg leuk om op deze school stage te gaan lopen. Als u nog vragen heeft, kunt u mij altijd aanspreken op school. Ik kijk erg uit naar het komende jaar en hoop er een leerzaam jaar van te maken!