Ouderraad

De ouderraad is belast met het besturen van de oudervereniging. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Op de volgende manier wordt hieraan inhoud gegeven:
De ouderraad heeft gezien haar positie en contacten binnen de school met ouders en schoolteam, vooral een signalerende functie m.b.t. het schoolgebeuren in het algemeen.

In praktische zin tracht de ouderraad in samenwerking met het schoolteam activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan: het schoolfeest /schoolreisje, vastenactie / fancyfair, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de ondersteunende activiteiten van de klassenouder voor een afzonderlijke groep.

De ouderraad vergadert tenminste eenmaal per maand. Bij deze vergadering zijn ook een directielid en een teamlid (Greet Nijland) aanwezig. Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

Leden ouderraad:

  • Yvonne Linthorst (voorzitter)
  • Olinda Oostewechel (secretaris)
  • Taco Weerman (penningmeester)
  • Wendy Heethaar
  • Ilse Hondshorst
  • Ellen Schutte - Van der Vegt
  • Debby Veldhuis
  • Adinda Vrij
  • Frank Westenenk
  • Patrick te Wierike


Wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat persoonlijk, maar ook via de email: or.rietkraag@hotmail.com

Bijdrage Ouderraad

Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is de financiële bijdrage voor elk kind € 23,50. Voor kinderen die na 1 januari op school komen geldt dat de helft van het bedrag voor hen van toepassing is.

U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: 5063462 t.n.v. "Oudervereniging R.K. basisschool De Rietkraag" onder vermelding van de naam van uw kind. Wilt u dit doen voor 1 november? Het betreft hier overigens een vrijwillige bijdrage.

Klik hier voor het jaarverslag 2014-2015 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016 van de ouderraad

Klassenouders

Groep 1a 
Groep 1b 
Groep 2 Jorien Verwaast
Groep 3 Claudia Verbaas
Groep 4 Wendy Heethaar
Groep 5 Yvonne Linthorst
Groep 6 Saskia Houkes
Groep 7 Jolande van Dam
Groep 8 Marielle Heuven