Documentatie

Hier vind u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om schoolgids deel 1 te downloaden en hier voor deel 2.

Zorgplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden. 

Jaarverslag

In het jaarverslag 2014-2015 blikken we terug op het afgelopen jaar voor wat betreft;  personeel, onderwijs en nascholing, leerlingenzorg, ICT, resultaten, gebouw, veiligheid en financiën. Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

Jaarverslag MR en OR

Klik hier voor het jaarverslag MR 2014-2015.

Klik hier voor het jaarverslag OR 2014-2015.
Klik hier voor het jaarverslag MR 2015-2016.
Klik hier voor het jaarverslag OR 2015-2016.