Nieuwsbrief kinderopvang en scholen in verband met coronavirus

Zie bijgevoegde brief van school- en kinderopvangorganisaties Raalte / Olst-Wijhe.