Informatie m.b.t. coronavirus

Zie bijgevoegde brief vanuit de school voor informatie m.b.t. het coronavirus.