Brief m.b.t. situatie corona virus (Mijnplein)

Zie bijgevoegde brief vanuit Mijnplein over de situatie op de scholen m.b.t. corona-virus.