Brief herstart 11 mei

Zie bijgevoegde brief met informate m.b.t. de herstart na de sluiting i.v.m. het Covid 19 virus.