Organisatie 2020-2021

Organisatie 2020-2021

Volgend schooljaar verwelkomen we twee nieuwe personeelsleden.
Juf Inge Groot Zwaaftink (groep 4) en juf Lotte Mars (groep 6)

Groep 1-2

Juf Ruth
Juf Jolande

+ Onderwijs assistent in opleiding (enkele dagen)

ma-do-vr
ma-di-wo (maandag 1x per 2 weken)

28 leerlingen

Groep 3

Juf Bianca
Juf Greet

ma-di-wo
wo-do-vr

12 leerlingen

Groep 4

Juf Inge
Juf Ebru

ma-di
wo-do-vr

15 leerlingen

Gedurende het schooljaar zal er, gezien de geleidelijke instroom van nieuwe leerlingen in groep 1 en het aantal leerlingen in groep 3 en 4 een wijziging plaats vinden in bovenstaand plaatje. De groep 1-2 zal op een gegeven moment opgesplitst worden in een enkele groep 1 en een enkele groep 2. De groepen 3 en 4 zullen vanaf dat moment samengevoegd worden. Het moment van deze wijziging wordt gedurende het schooljaar met u gecommuniceerd. Ook de verdeling van de leerkrachten vanaf dat moment zal dan met u gecommuniceerd worden.

Groep 5

Juf Lilian

ma-di-wo-do-vr

23 leerlingen

Groep 6

Juf Sandra
Juf Lotte (WPO)

ma-di-wo
do-vr

19 leerlingen

Groep 7

Meneer Gerard

ma-di-wo-do-vr

27 leerlingen

Groep 8

Meneer Hans
Meneer Rudi

+ Onderwijs assistent in opleiding (enkele dagen)

ma-di-do-vr
wo

22 leerlingen

In de ochtend komen voornamelijk de basisvakken aan de orde en in de middag zullen we het gehele jaar door aandacht besteden aan IPC.  Deze middagen zullen groepsdoorbrekend zijn; de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 zullen onder begeleiding van 2 leerkrachten samen werken aan diverse thema’s  waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Andere taken van leerkrachten

Inzet meneer Rudi: Directietaken en lesgevende taak op de woensdag in groep 8

Inzet juf Carola: IB taken en vervanging kindgesprekken op de dinsdagochtend. Werkdagen di-do

Inzet meneer Hans
op dinsdagmiddag: Opleider in de school  (begeleiding stagiaires)

Inzet juf Anja: onderwijsassistent op maandag t/m donderdag en ondersteuning tijdens de IPC middagen in de onderbouw

Inzet meneer Tom
: muziek onderwijs op dinsdag van 11.00-14.30

Inzet juf Sandra : (ICT)  een dagdeel in de week

Inzet juf Bianca en juf Lilian: IPC coördinatoren

We zullen dit schooljaar ook weer een aantal stagiaires van de PABO en de opleiding tot onderwijsassistent in ons midden hebben. Zij zullen op verschillende dagen in verschillende groepen hun stage uitvoeren.

 

 

Praktische info:

 

Gym: dagen staat vast, tijden onder voorbehoud

 

Zwemmen voor groep 5 op maandagochtend ( 1x per twee weken)

 

Woensdag

8.30  groep 3 en 4
9.30  groep 7

10.30 groep 8

11.30 groep 6

 

Vrijdag       

8.30   groep 8

9.30   groep 7
10.30 groep 5
11.15 groep 3 en 4

12.30 groep 6

 

 

Aanvullende opmerking:

Het komende schooljaar krijgen onze plannen rondom de speelpleinen (kleuter en grote plein) daadwerkelijk gestalte. We zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

 

Vakantierooster: versie 19-06-2020

 

Eerste schooldag: maandag 17 augustus 2020

 

 

 

 

Herfstvakantie

 

ma 12 okt

t/m

vr 16 okt

Kerstvakantie

 

ma 21 dec

t/m

vr 1 jan

Krokusvakantie

 

ma 22 febr

t/m

vr 26 febr

Pasen

 

vr 2 apr

t/m

ma 5 apr

Meivakantie

 

ma 3 mei

t/m

vr 14 mei

Koningsdag

 

di 27 apr

 

 

Hemelvaart

 

in meivakantie

 

 

Pinksteren

 

ma 24 mei

 

 

Zomervakantie

 

ma 12 juli

t/m

vr 20 aug

 

 

 

 

 

Vrije dagen

 

 

 

 

Carnaval

 

dinsdagmiddag 16 febr.2021

 

 

Bevrijdingsdag

 

Woensdag 5 mei 2021(meivakantie)

 

 

Kamp groep 8

 

donderdag 10 juni 2021

 

 

Studiedagen

 

 

 

 

 

donderdag

8-okt

(gr.1+2)

 

 

vrijdag

9-okt

IPC (1t/m 8)

 

 

maandag

19-okt

(gr.1+2)

 

 

donderdag

10-dec

IPC (1 t/m 8)

 

 

maandag

25-jan

(1 t/m 8)

 

 

dinsdag

16-feb

IPC (1 t/m 8)

 

 

maandag

26-apr

IPC( 1 t/m 8)

 

 

vrijdag

11-jun

(1 t/m 7)