Brief m.b.t. het coronavirus en school (Mijnplein)

Zie bijgevoegde brief vanuit het bestuur van Mijnplein, aan alle ouders van de leerlingen op Mijnplein scholen. De brief heeft als onderwerp: corona en school.