Opleidingsschool

 

De Rietkraag draagt het keurmerk “Erkende Opleidingsschool” . Vanaf het schooljaar 2012-2013 is De Rietkraag een gecertificeerde opleidingsschool. Opleidingsscholen zijn samenwerkingsverbanden van één of meer basisscholen en  MBO-scholen met HBO-scholen die toekomstige leraren opleiden. Het ministerie van onderwijs zet in op het maken van een verdiepingsslag bij het opleiden van studenten. De samenwerking tussen opleiding en werkveld heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het team van De Rietkraag werkt hierbij samen met De Landstede en De Katholieke Pabo Zwolle. Kenmerkend voor “Opleiden in de school” is dat een basisschool een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt om een student in te wijden in het beroep van leerkracht. De studenten/ stagiaires vormen daartoe samen een stageleergroep. Onder leiding van de opleider in de school, Hans Nijboer, werken studenten op hun niveau aan een centrale schoolontwikkelingsvraag. Vanuit onderzoek worden praktijkervaringen gekoppeld aan theorie en wordt er gereflecteerd op het eigen handelen in samenwerking met anderen. Een stage leergroep werkt zowel product als procesgericht.  Die werkwijze moet leiden tot verdieping, tot verbreding en tot groei van alle betrokken partijen, maar vooral tot ontwikkeling van de kinderen op onze school.
De afgelopen jaren heeft de stageleergroep op de Rietkraag met de volgende schoolontwikkelingsvragen beziggehouden:

2012-2013:Hoe kan het voorbereidend ,aanvankelijk en voortgezet leesonderwijs op basisschool de Rietkraag geoptimaliseerd worden?
Dit heeft geresulteerd in enkele nieuwe methodes : VLL, Estafette en Nieuwsbegrip en er is een eerste aanzet gegeven om eens kritisch naar de rol van de leerkracht (IGDI en modellen) te kijken.

2013-2014: Wat is de meest geschikte manier waarop wij Engels op de Rietkraag kunnen aanbieden aan onze leerlingen?
Dit heeft geresulteerd in de keuze voor Engels in de groepen 1 t/m 8 en een passende methode (Engels).

2014-2015: Welke coöperatieve werkvormen zijn effectief voor onze leerlingen binnen de geleide inoefenfase en de verwerkingsfase van het IGDI-model?

Dit heeft geleid tot een aantal werkvormen die in de verschillende fases van het IGDI model in te zetten zijn.

2015-2016: Hoe kunnen wij huiswerk als didactisch middel zinvol en systematisch inzetten?
Dit heeft geleid tot het vaststellen van het huiswerkbeleid op de Rietkraag.

2016-2017: Hoe worden wij een Gezonde School?
Dit heeft geresulteerd in een afwisselende week in het teken van gezondheid en tot een eerste aanzet voor het certificaat Gezonde School.
 
2017-2018: In het verlengde van vorig schooljaar concentreert de Stageleergroep zich dit jaar op bewegingsonderwijs.

Stagiaires Landstede en KPZ 2020-2021

De stagiaires zijn begonnen in de verschillende groepen. Ze zullen zich zo snel mogelijk aan u voorstellen.