Opleidingsschool

 

De Rietkraag draagt het keurmerk “Erkende Opleidingsschool” . Vanaf het schooljaar 2012-2013 is De Rietkraag een gecertificeerde opleidingsschool. Opleidingsscholen zijn samenwerkingsverbanden van één of meer basisscholen en  MBO-scholen met HBO-scholen die toekomstige leraren opleiden. Het ministerie van onderwijs zet in op het maken van een verdiepingsslag bij het opleiden van studenten. De samenwerking tussen opleiding en werkveld heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het team van De Rietkraag werkt hierbij samen met De Landstede en De Katholieke Pabo Zwolle. Kenmerkend voor “Opleiden in de school” is dat een basisschool een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt om een student in te wijden in het beroep van leerkracht. De studenten/ stagiaires vormen daartoe samen een stageleergroep. Onder leiding van de opleider in de school, Hans Nijboer, werken studenten op hun niveau aan een centrale schoolontwikkelingsvraag. Vanuit onderzoek worden praktijkervaringen gekoppeld aan theorie en wordt er gereflecteerd op het eigen handelen in samenwerking met anderen. Een stage leergroep werkt zowel product als procesgericht.  Die werkwijze moet leiden tot verdieping, tot verbreding en tot groei van alle betrokken partijen, maar vooral tot ontwikkeling van de kinderen op onze school.