Opleidingsschool

 

De Rietkraag draagt het keurmerk “Erkende Opleidingsschool” . Vanaf het schooljaar 2012-2013 is De Rietkraag een gecertificeerde opleidingsschool. Opleidingsscholen zijn samenwerkingsverbanden van één of meer basisscholen en  MBO-scholen met HBO-scholen die toekomstige leraren opleiden. Het ministerie van onderwijs zet in op het maken van een verdiepingsslag bij het opleiden van studenten. De samenwerking tussen opleiding en werkveld heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het team van De Rietkraag werkt hierbij samen met De Landstede en De Katholieke Pabo Zwolle. Kenmerkend voor “Opleiden in de school” is dat een basisschool een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt om een student in te wijden in het beroep van leerkracht. De studenten/ stagiaires vormen daartoe samen een stageleergroep. Onder leiding van de opleider in de school, Hans Nijboer, werken studenten op hun niveau aan een centrale schoolontwikkelingsvraag. Vanuit onderzoek worden praktijkervaringen gekoppeld aan theorie en wordt er gereflecteerd op het eigen handelen in samenwerking met anderen. Een stage leergroep werkt zowel product als procesgericht.  Die werkwijze moet leiden tot verdieping, tot verbreding en tot groei van alle betrokken partijen, maar vooral tot ontwikkeling van de kinderen op onze school.
De afgelopen jaren heeft de stageleergroep op de Rietkraag met de volgende schoolontwikkelingsvragen beziggehouden:

2012-2013:Hoe kan het voorbereidend ,aanvankelijk en voortgezet leesonderwijs op basisschool de Rietkraag geoptimaliseerd worden?
Dit heeft geresulteerd in enkele nieuwe methodes : VLL, Estafette en Nieuwsbegrip en er is een eerste aanzet gegeven om eens kritisch naar de rol van de leerkracht (IGDI en modellen) te kijken.

2013-2014: Wat is de meest geschikte manier waarop wij Engels op de Rietkraag kunnen aanbieden aan onze leerlingen?
Dit heeft geresulteerd in de keuze voor Engels in de groepen 1 t/m 8 en een passende methode (Engels).

2014-2015: Welke coöperatieve werkvormen zijn effectief voor onze leerlingen binnen de geleide inoefenfase en de verwerkingsfase van het IGDI-model?

Dit heeft geleid tot een aantal werkvormen die in de verschillende fases van het IGDI model in te zetten zijn.

2015-2016: Hoe kunnen wij huiswerk als didactisch middel zinvol en systematisch inzetten?
Dit heeft geleid tot het vaststellen van het huiswerkbeleid op de Rietkraag.

2016-2017: Hoe worden wij een Gezonde School?
Dit heeft geresulteerd in een afwisselende week in het teken van gezondheid en tot een eerste aanzet voor het certificaat Gezonde School.
 
2017-2018: In het verlengde van vorig schooljaar concentreert de Stageleergroep zich dit jaar op bewegingsonderwijs.

Stagiaires Landstede en KPZ 2017-2018

 


Ik ben Lotte Mars en ik vind het heel erg leuk dat ik dit jaar stage mag lopen op De Rietkraag. Ik zal jullie wat meer over mijzelf vertellen. Ik ben 17 jaar  en woon in Nijverdal. Ik ben eerstejaars student aan de KPZ. Ik loop het hele jaar stage. Het eerste halfjaar in groep 1/2a. Ik ben er op de maandag, maar soms ook de hele week. In mijn vrije tijd dans ik bij de majorette. Ik vind het erg leuk om muziek te maken. Ik speel al 10 jaar klarinet en ik ben dirigent bij een kinderkoor in Hellendoorn. Ik vind het ook heel leuk om met vriendinnen af te spreken. Ik heb heel erg veel zin in mijn stage en ik hoop dat het een leerzaam maar ook super gezellig jaar wordt!
Ik ben Britt Lenting. Ik ben 17 jaar oud en woon in Zwolle. Ik ben 1e jaars PABO student en loop momenteel stage in groep 1/2b. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vriendinnen, ga ik graag ergens een hapje eten en bak taarten. Naast de PABO werk ik in een schoenenwinkel, daar vul ik vele vrije uurtjes.Ik ben Remco Roelofs. Ik ben een tweedejaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle. Ik loop stage in groep 8, bij meester Hans. Je kan mij vooral op maandagen tegenkomen, en af en toe ben ik er een hele week. Ik ben 18 jaar oud en woon in Lemelerveld. Verder ben ik erg fanatiek bij onze voetbalvereniging, ik voetbal zelf, geef training en ben scheidsrechter. Ik heb erg veel zin deze stage en hoop hier erg veel te leren!Mijn naam is Sanne Rodijk. Ik ben 20 jaar en zit in het derde jaar op de Katholieke Pabo in Zwolle. Dit schooljaar mag ik mijn stage lopen in groep 3 op de Rietkraag. Er zijn dit jaar weer vele uitdagingen die ik aan mag gaan samen met de kinderen en de leerkracht in groep 3, maar natuurlijk ook samen met alle andere leerkrachten, kinderen en ouders.  Behalve lesgeven aan groep 3 zijn er nog meer dingen die ik erg leuk vind. Lezen bijvoorbeeld vind ik een fijne ontspanning. Ook ben ik zo’n twee keer per week in de sportschool. Eén keer voor een groepsles boksen en de andere keer gewoon individueel op de apparaten. Verder vind ik het fijn om lekker buiten te zijn (als het droog is), houd ik van lekker eten en van de wisseling tussen gezelligheid en helemaal niks doen. We komen elkaar dit schooljaar vast nog wel een keer tegen! Ik ben Lauranne Vrielink en kom dit hele schooljaar op de woensdag en donderdag gezellig stage lopen in groep 4. Ik ben 17 jaar en zit nu in het tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent op het Deltion College in Zwolle. Na deze opleiding zou ik graag de PABO willen gaan doen. Naast het werken met kinderen vind ik het ook leuk om te volleyballen en creatief bezig te zijn. Ik hoop er samen met groep 4 een leuk schooljaar van te maken.
Mijn naam is Robbie Rothengatter en ik ben twintig jaar oud. Momenteel volg ik de opleiding onderwijsassistent. Dit doe ik op Landstede Raalte. Na dit jaar hoop ik de Pabo te kunnen doen, daar ben ik nu druk voor aan het studeren. Dit jaar loop ik mijn stage in groep 7. Ik kijk er naar uit om in deze groep een leerzame, leuke en vooral gezellige tijd te beleven. Zelf woon ik in Nieuw heeten, waar ik ook werk als kranten en postbezorger. Vervolgens geef ik mijn verdiende geld weer uit aan concertkaarten, lp`s of cd`s. In mijn vrije tijd luister ik daarom ook graag muziek en bezoek ik veel concerten.