1.2. Kenmerken leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om op onze school te zijn, omdat zodoende aan hun basisbehoeften (een veilige omgeving, autonomie, competentie en relaties) wordt voldaan.
De kinderen zijn over het algemeen trots op onze school en gaan met plezier naar De Rietkraag.

Onze leerlingen zijn leerlingen die in een redelijk veilige omgeving opgroeien, die zich houden aan regels en afspraken binnen de school en daarbuiten, die een redelijke mate van zelfstandigheid en verantwoording voor elkaar ontwikkelen;

De leerlingenaantallen :

Schooljaar Aantal lln. totaal
2014-2015 201
2015-2016 190
2016-2017 191 prognose
2017-2018 173 prognose
2018-2019 173 prognose


De leerling-populatie van onze school kent globaal de volgende kenmerken:
• Een afspiegeling van de diversiteit in de wijk, voor wat betreft opleidingsniveau en sociale achtergrond van de ouders;
• Voornamelijk autochtone blanke kinderen;
• Een achterstand in de woordenschat overeenkomstig de achterstand op dit gebied in Salland;
• Een toenemend aantal kinderen dat extra zorg nodig heeft.

Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij ons specifiek richten op:
• Zorg en begeleiding, vroegtijdige signalering van problemen;
• Een materialenaanbod op verschillende niveaus per leerjaar;
• Wegwerken van de achterstand in woordenschat.