1.1. Kenmerken directie en leraren

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele beroepshouding van de werknemers.

Ons personeel:
• handelt overeenkomstig de missie en de visie van de school;
• voelt zich collegiaal medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar;
• heeft oog voor kinderen en probeert het verschil te maken voor de kinderen;
• wil zich profileren als deskundig, gemotiveerd en betrokken;
• heeft hoge verwachtingen van elkaar;
• is ontwikkelingsgericht en veranderingsbereid;
• wordt aangestuurd door een bevlogen en deskundige leiding;
• is trots op onze organisatie;
• wordt aangesproken op hun handelen;
• houdt zich aan afspraken;
• is betrokken en deskundig.

Onze directeur is Rudi Logtenberg. Hij is op 1 augustus 2015 aan De Rietkraag benoemd. Er is geen adjunct-directeur benoemd op De Rietkraag. De school werkt m.i.v. het schooljaar 2015-2016 met bouwcoördinatoren. De Intern Begeleider is Carola Gerritsen. De directeur, IB ’er en bouwcoördinatoren vormen samen het Management Advies Team. Van de 12 groepsleerkrachten, zijn er drie fulltime werkzaam. Daarnaast is er een onderwijsassistent. Een ochtend in de week, beschikken we over een vakdocent muziek en over een ICT leerkracht, die bovenschools is aangesteld. Op doordeweekse dagen is, zowel een deel van de ochtend als een deel van de middag, een schoonmaker van Sallcon actief.
Aantal (vaste) teamleden per (1 augustus 2015):

Directie IB ér OP OOP
Ouder dan 50 jaar 1 3 1
Tussen 40 en 50 jaar 2
Tussen 30 en 40 jaar 1 6
Tussen 20 en 30 jaar 1
Jonger dan 20 jaar
Totaal 1 1 12 1

Het team kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid en zorg om ieder kind. Het ziekteverzuimpercentage, is zowel in vergelijking met het landelijk beeld als in vergelijking met andere mijnplein scholen, al jaren laag te noemen. Bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 zijn er naast de bouwcoördinatoren twee leerkrachten in een LB schaal benoemd (de rest in LA). Het gaat hier om de intern begeleider en de ICO’er. Een van de bouwcoördinatoren is tevens onderwijsinnovater. De directeur,IB’er en de bouwcoördinatoren vormen samen het MT.

Expertise is er binnen het team, met name op de volgende gebieden aanwezig:
• Stoornissen binnen het autistisch spectrum;
• Leren en innoveren;
• Coaching en Schoolvideo Interactie begeleiding;
• Gedragsproblematiek
• Kanjertraining