1.3. Kenmerken ouders en omgeving

De wijk
De school staat in een wijk uit de jaren ’80 van de vorige eeuw, in Raalte-Noord (deelgebied het Raan). Er staan twee andere basisscholen in Raalte-Noord. Openbare school De Vogelaar staat op nog geen 300 meter afstand en katholieke school De Linderte staat op zo’n 2 kilometer afstand. Aan de kant van de wijk waar De Linderte staat is verdere nieuwbouw gepland.

De Rietkraag maakt onderdeel uit van een Brede School. Dit betekent dat we in de directe nabijheid van onze school, een buitenschoolse opvang gerealiseerd hebben(in samenwerking met de Vogelaar en KOOS). Binnen het VVE kader verbreden we de samenwerking met voorschoolse partijen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). Tenslotte willen we meer “een baken” zijn in de wijk, met mogelijkheden van verhuur van ruimten en het betrekken van sport- en eventuele cultuurorganisaties bij de school. In 2015 heeft de logopedie in de school een plekje gevonden en is het streven ook de bibliotheek binnen de school te halen.

Identiteit van de gezinnen
De school bestaat overwegend uit gezinnen met een katholieke gezindte, al merken we dat dit aantal terug loopt. Het teruglopend aantal kinderen dat in groep 4 de Eerste Heilige Communie doet en het Heilig Vormsel in groep 8, illustreert de tendens. Het gaat nog wel steeds om meer dan de helft van de leerlingen.

Ouders en verzorgers
De school kent ouders met een gemiddeld opleidingsniveau. De betrokkenheid is groot te noemen. Wij zien dit onder andere terug in de ouderhulp die geboden wordt. Een toenemend aantal gezinnen maakt gebruik van buitenschoolse opvang of van opvang georganiseerd door opa’s en oma’s van de kinderen.

Onze ouders zijn ouders die betrokken zijn bij de school, bij de ontwikkeling van hun kinderen, die participeren in het onderwijsproces en activiteiten voor de hele school.

Voor onze school en ons onderwijs betekenen bovenstaande punten, dat wij gericht zijn op:
• Het handhaven van de kleinschaligheid;
• Het toewerken naar een school die meer biedt dan het geven van onderwijs. Een school die een wijkfunctie bekleedt als het gaat om de organisatie van sport- en cultuur en die (mede) onderdak biedt aan BSO en faciliteiten voor de voorschoolse periode;