1.4. Interne ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen (m.b.t. school, leerlingen en/of personeel)
• De wil om de school kleinschalig te houden, waardoor voldoende individuele aandacht, kwalitatief goed onderwijs en goede huisvesting gegarandeerd kunnen blijven;
• Een cultuur waar bij we meer kunnen en willen bieden dan onderwijs alleen. o.a. door samen te werken met andere partners o.a. Brede School ,logopedie en bibliotheek
• Meer werken met parttimers;
• Meer werken met specialismen binnen het team; daardoor zorgen dat leerkrachten efficiënt worden ingezet en er gebruik gemaakt wordt van de talenten en vaardigheden van de leerkrachten
• Leren werken met minder vanzelfsprekende financiering.
• Leermiddelen worden steeds meer gedigitaliseerd en materialen worden steeds meer eigentijds
• De leerling van de 21 ste eeuw heeft andere vaardigheden nodig, het onderwijs zullen we daarop aan moet passen (onderzoekend en ontdekkend leren)
• Waar mogelijk aanpassingen plaats laten vinden binnen de organisatie en vakgebieden binnen de school
(o.a. groepsdoorbrekend onderwijs, breder aanbod in o.a. Engels, Techniek)