1.6 Slogan en kernwaarden

Onze slogan: BIJZONDER STERK IN DE BASIS!
-Ruimte voor ontwikkeling
-Altijd in beweging

Onze kernwaarden :

• Wij zijn een basisschool waar de basisvaardigheden centraal staan
• We zorgen voor Saamhorigheid en Betrokkenheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten
• Kwaliteiten van leerlingen worden benut
• Zelfredzaamheid van leerlingen is groot
• Leerlingen kunnen werken vanuit Veiligheid
• Ons onderwijs is Toekomstgericht

*BASIS-school (basisvaardigheden):
- Aandacht voor de basisvakken(rekenen,(begr.)lezen, taal, spelling) en basisvaardigheden
- De leerkracht geeft doelgerichte instructies a.d.h.v. het IGDI-model en is hierdoor een inspiratiebron voor leerlingen
- Het kind weet waarvoor hij werkt(doelgericht)
- Het kind wordt op zijn niveau aangesproken
- Het kind krijgt gedegen onderwijs

*Saamhorigheid- Betrokkenheid (deelgenoot/samenwerken):
- Zien en gezien worden.
- Oren en ogen altijd open
- Leerkrachten, ouders en leerlingen zijn partners
- Samen vieren en samen delen
- Betrokkenheid en afstemming bij leerlingen, ouders en collega’s
- Kleinschaligheid

*Kwaliteiten benutten:
- Het totale kind zien
- Aandacht voor het individu in de groep
- Het kind mag zijn wie hij of zij is
- Het kind krijgt indien mogelijk les op maat
- De sterke punten van het kind zien en ontwikkelen zowel cognitief, creatief en sociaal

*Zelfredzaamheid:
- Competente leeromgeving creëren
- Leerlingen verantwoordelijkheid geven
- Kind voorbereiden op de maatschappij
- Zelfstandigheid nastreven
- Het kind goed leren plannen
- Het kind een onderzoekende en nieuwsgierige houding aanleren (betekenisvolle leren)

*Veiligheid
- De school is een plek waar de leerling zichzelf kan zijn en rekening leert houden met de ander(geborgenheid)
- De leerkracht zorgt voor een voorbeeldgedrag
- Vertrouwen en respect zijn belangrijke normen en waarden

*Toekomstgericht :
- We anticiperen op de veranderende maatschappij en leerlingen
- Ons onderwijs geeft kinderen vaardigheden mee voor de toekomst (onderwijs voor morgen)
- 21ste eeuw vaardigheden