Het Team

 

Niet alle leerkrachten werken vijf dagen in de week. Steeds vaker wordt de functie van groepsleerkracht als duobaan uitgevoerd. We proberen voor iedere groep een vaste combinatie van leerkrachten in te zetten. In onderstaand plaatje is het gelukt om het aantal vaste gezichten voor de groepen klein te houden.

groep 1/2: juf Ruth en juf Jolande ( start:25 leerlingen)
                                             

Ruth/Jolande

Jolande

Jolande

Ruth

Ruth

Ruth

Jolande

Samenwerkende
middag 2/3

 

Ruth

Samenwerkende middag 2/3

Ruth

I.v.m. de groei van leerlingen in groep 1 gedurende het schooljaar en de kleine groep 3 hebben we er voor gekozen om groep 2 en 3 op de samenwerkende middagen samen te voegen. Gedurende de tweede helft van het schooljaar wordt bekeken wanneer groep 2 volledig samengevoegd gaat worden met groep 3. Vanaf dat moment zal er dus een groep 1 (met instroom) zijn en een groep 2/3. Het moment zullen we t.z.t. melden en zal afhankelijk zijn van het proces waarbij we goed kijken naar de ontwikkelingen van de groepen.

De groepsleerkrachten zullen dit schooljaar scholing ontvangen over het optimaal werken met een combinatie groep 2/3.   (totaal 25 leerlingen)
 
groep 3: juf Bianca + juf Greet (14 leerlingen )
                                            
(juf Greet wordt tijdens haar ziekteverlof vervangen door juf Evelien v.d. Beld..op de donderdag en vrijdag)

Bianca

Bianca

Bianca/Greet

Greet

Greet

Bianca

Bianca

Samenwerkende middag 2/3

 

Greet

Samenwerkende middag 2/3

 

I.v.m. de groei van leerlingen in groep 1 gedurende het schooljaar en de kleine groep 3 hebben we er voor gekozen om groep 2 en 3 op de samenwerkende middagen samen te voegen. Gedurende de tweede helft van het schooljaar wordt bekeken wanneer groep 2 volledig samengevoegd gaat worden met groep 3. Vanaf dat moment zal er dus een groep 1 (met instroom) zijn en een groep 2/3. Het moment zullen we t.z.t. melden en zal afhankelijk zijn van het proces waarbij we goed kijken naar de ontwikkelingen van de groepen.

De groepsleerkrachten zullen dit schooljaar scholing ontvangen over het optimaal werken met een combinatie groep 2/3.   (totaal 25 leerlingen)

 

groep 4:  juf Linda + juf Jetske Groote Wolthaar (WPO leerkracht) (27 leerlingen)
                                           

Linda

Linda

Linda

Jetske

Jetske

Linda

Samenwerkende middag 4/5

Linda

 

Jetske

 

 

groep 5: meneer Gerard (19 leerlingen)

Gerard

Gerard

Gerard

Gerard

Gerard

Gerard

Samenwerkende middag 4/5

Gerard

 

Gerard

Gerard

 

groep 6: juf Sandra+ juf Ebru (27 leerlingen)
                                            

Sandra

Sandra

Ebru

Ebru

Ebru

Sandra

Sandra

Samenwerkende middag 6-7-8

 

Ebru

Ebru

 

groep 7: juf Lilian (22 leerlingen)

Lilian

Lilian

Lilian

Lilian

Lilian

Lilian

Lilian

Samenwerkende
middag 6-7-8

 

Lilian

Lilian

 

groep 8: meneer Hans en meneer Rudi (20 leerlingen)

Hans

Hans

Rudi

Hans

Hans

Hans

 

Samenwerkende middag 6-7-8

 

Hans

Hans

Andere taken van leerkrachten

Inzet meneer Rudi: Directietaken
Inzet juf Carola: IB taken (met vervanging door Martin Hondeveld tijdens haar verlof)
Inzet juf Linda
: groepstaak groep 4 (zie boven) + onderwijsinnovator (1 dag)
Inzet meneer Hans op dinsdagmiddag: Opleider in de school  (begeleiding stagiaires)
Inzet juf Anja: onderwijsassistent op maandag t/m donderdag
Inzet Tom van Alstede
: muziek onderwijs op dinsdag van 11.00-14.30
Inzet Gerard Holtslag: (ICT) elke maandag een dagdeel

       Uit bovenstaand overzicht zijn geen rechten te ontlenen. Wijzigingen voorbehouden.

Vervanging

mijnplein heeft voor de vervanging van afwezige leerkrachten een samenwerkingsverband met Personeelscluster Oost Nederland, kortweg PON, afgesloten. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 130 scholen. Uitgangspunt van de samenwerking is om de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof, vragen wij bij PON een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag in behandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede vervanger. PON-medewerkers kennen onze scholen, kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken.

Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd, wordt de leerkracht door de directeur van de school waar men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. de groep en de school.

Contact:

Indien u vragen hebt, kunt u zich natuurlijk altijd tot de leerkracht wenden. Indien het leerlingenzorg betreft bent u in tweede instantie welkom bij onze intern begeleider, Carola Gerritsen. De directeur, Rudi Logtenberg, heeft geen officieel spreekuur, maar ook hem kunt u altijd aanspreken