Parochie Heilig Kruis

Onze school hoort bij de parochielocatie van de H. Kruisverheffing. Vanuit de parochie komt de pastoor een aantal keer op school bij de voorbereidingen op de communie- en vormselvieringen in de groepen 4 en 8. De voorbereiding en uitvoering van vormsel – en communievieringen wordt door de parochie gedaan. De school ondersteunt dit middels projecten die door de leerkrachten op school worden verzorgd. De uiteindelijke vieringen vinden, op vrijwillige basis, in de parochiekerk plaats.