EPOS

De missie van EPOS en de Sallandse deelregio, binnen samenwerkingsverband PassendOnderwijs PO 23-05, is gebaseerd op het motto: “Voor iedere leerling uit Salland is er onderwijs in Salland” en luidt als volgt: Binnen de Sallandse deelregio werken leerkrachten, Ib-ers, directeuren, bestuurders en vele andere professionals, in goed overleg met ouders/verzorgers aan één centrale opdracht:
“Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.”

Mailadres: j.scholten@epos-salland.nl
Telefoon:
0572-36037