Schoolvakanties 2020-2021

Mochten er wijzigingen optreden, dan hoort u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over via onze nieuwsbrief. Van de hier voor genoemde vakanties kan niet zomaar worden afgeweken. Wij wijzen u er nog op, dat kinderen van vijf jaar en ouder leerplichtig zijn. Vrij van school (buiten vakanties en dergelijke) wordt normaal gesproken alleen gegeven bij feestelijkheden binnen de naaste familiekring of bij rouw. Mocht uw kind ziek zijn en niet naar school kunnen, wilt u dit dan door middel van een briefje of telefonisch voor schooltijd doorgeven? 

Vakantierooster: versie 19-06-2020 

 

Eerste schooldag: maandag 17 augustus 2020 

 

 

 

 

Herfstvakantie 

 

ma 12 okt 

t/m 

vr 16 okt 

Kerstvakantie 

 

ma 21 dec 

t/m 

vr 1 jan 

Krokusvakantie 

 

ma 22 febr 

t/m 

vr 26 febr 

Pasen 

 

vr 2 apr 

t/m 

ma 5 apr 

Meivakantie 

 

ma 3 mei  

t/m 

vr 14 mei 

Koningsdag 

 

di 27 apr  

 

 

Hemelvaart 

 

in meivakantie 

 

 

Pinksteren 

 

ma 24 mei 

 

 

Zomervakantie 

 

ma 12 juli 

t/m 

vr 20 aug 

 

 

 

 

 

Vrije dagen  

 

 

 

 

Carnaval 

 

dinsdagmiddag 16 febr.2021 

 

 

Bevrijdingsdag 

 

Woensdag 5 mei 2021(meivakantie) 

 

 

Kamp groep 8 

 

donderdag 10 juni 2021 

 

 

Studiedagen 

 

  

 

 

 

 

donderdag  

8-okt 

(gr.1+2) 

 

 

vrijdag 

9-okt 

IPC (1t/m 8) 

 

 

maandag 

19-okt 

(gr.1+2) 

 

 

donderdag 

10-dec 

IPC (1 t/m 8) 

 

 

maandag 

25-jan 

(1 t/m 8) 

 

 

dinsdag 

16-feb 

IPC (1 t/m 8) 

 

 

maandag 

26-apr 

IPC( 1 t/m 8) 

 

 

vrijdag 

11-jun 

(1 t/m 7)