Schoolvakanties 2022-2023

Mochten er wijzigingen optreden, dan hoort u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over via onze nieuwsbrief. Van de hier voor genoemde vakanties kan niet zomaar worden afgeweken. Wij wijzen u er nog op, dat kinderen van vijf jaar en ouder leerplichtig zijn. Vrij van school (buiten vakanties en dergelijke) wordt normaal gesproken alleen gegeven bij feestelijkheden binnen de naaste familiekring of bij rouw. Mocht uw kind ziek zijn en niet naar school kunnen, wilt u dit dan door middel van een briefje of telefonisch voor schooltijd doorgeven? 


Herfstvakantie ma 17 okt t/m vr 21 okt
Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr 06 jan
Krokusvakantie ma 27 febr t/m vr 03-mrt
Pasen vr 07 apr t/m ma 10apr
Meivakantie ma 1 mei t/m vr 05 mei
Koningsdag ma 24 april t/m vr 28 april
Hemelvaart do 18 mei t/m vr 19 mei
Pinksteren ma 29 mei
Zomervakantie ma 24 juli t/m 01-09-sept


Vrije dagen en uren .
vrijdagmiddag voor kerst
Stoppelhaene valt in de zomervakantie
Studiedag mijnplein (7 sept )
Carnaval dinsdagmiddag 21 februari 2023
Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei geen vrije dag
kamp groep 8 woensdag  7-jun
Studiedagen school 2
piekdagen na Citotoetsen jan OB+BB juni OB+BB 4
..