4-jarigen

Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten, moeten kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.De dag na hun vierde verjaardag kunnen kinderen dus worden toegelaten. Voor deze jonge kinderen is de overgang van de vertrouwde omgeving thuis of van de peuterspeelzaal naar de grote onbekende school een hele stap. Om deze overgang geleidelijk te laten verlopen, hebben wij gewenningsdagen. Gedurende vier ochtenden en/of middagen voorafgaand aan hun vierde verjaardag mogen de kinderen alvast komen kennismaken. Kort tevoren komt de groepsleerkracht van onze toekomstige leerling op huisbezoek.

Dit huisbezoek is bedoeld:

·         om van tevoren een persoonlijk gesprek te hebben met een vertegenwoordiger van de school;

·         om het kind al vast te laten kennismaken met de leerkracht en omgekeerd;

·         om vragen van ouders over de school te beantwoorden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen;

·         om te kijken of de opgegeven persoonlijke gegevens nog actueel zijn

 
 Een uitzondering hierop zijn de kinderen die in de maand december of de laatste zes weken voor de zomervakantie vier jaar worden. Deze kinderen komen wel kennismaken met de school in genoemde periodes maar worden na de kerst- cq zomervakantie geplaatst. Deze afspraak hebben we samen met de andere scholen in Raalte gemaakt.