Het Team

 

Niet alle leerkrachten werken vijf dagen in de week. Steeds vaker wordt de functie van groepsleerkracht als duobaan uitgevoerd. We proberen voor iedere groep een vaste combinatie van leerkrachten in te zetten. In onderstaand plaatje is het gelukt om het aantal vaste gezichten voor de groepen klein te houden.


Organisatie schooljaar 2021-2022

Voor het komende schooljaar hebben we de formatie nagenoeg rond. De basisgegevens wil ik alvast met u delen.

Volgend schooljaar verwelkomen we Juf Anouk Dijkslag (groep 6).
Daarnaast staat er i.v.m. het vertrek van juf Inge nog een vacature van twee dagen open.

Groep 1-2

Juf Ruth
Juf Jolande

Groep 3

Juf Bianca
Juf Ebru

Groep 4-5

Juf Lilian

Groep 6

Juf Sandra
Juf Anouk (WPO)

Groep 7

Meneer Gerard
1 dag (vacature)

Groep 8

Meneer Hans
Meneer Rudi (woensdag)

In de loop van het schooljaar (2e deel van het jaar) kan de samenstelling in de groepen 1-2-3 i.v.m. instroomleerlingen gaan veranderen. We zullen u daar tijdig van op de hoogte brengen.

In de ochtend komen voornamelijk de basisvakken aan de orde en in de middag zullen we het gehele jaar door aandacht besteden aan IPC.  Deze middagen zullen groepsdoorbrekend zijn; we werken aan diverse thema’s waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Andere taken van leerkrachten

Inzet meneer Rudi: Directietaken en lesgevende taak op de woensdag in groep 8

Inzet meneer Martin : IB taken ( 2 dagen per week)

Inzet meneer Hans
: Opleider in de school  (begeleiding stagiaires op maandagmiddag)

Inzet juf Anja: onderwijsassistent op maandag t/m donderdag en ondersteuning tijdens de IPC middagen en kindgesprekken

Inzet meneer Tom
: muziek onderwijs op dinsdag van 11.00-14.30

Inzet juf Sandra : (ICT)  een dagdeel in de week (maandagochtend)

Inzet juf Bianca en juf Lilian: IPC coördinatoren ,juf Bianca op mandagmiddag en juf Lilian op
                                                   dinsdagmiddag

Inzet nog te benoemen leerkracht: vervanging ICT. OIS en dag groep 7

We zullen dit schooljaar ook weer een aantal stagiaires van de PABO en de opleiding tot onderwijsassistent in ons midden hebben. Zij zullen op verschillende dagen in verschillende groepen hun stage uitvoeren.

 

Daarnaast komt er voor de komende twee jaren vanuit het ministerie extra geld vrij i.v.m. de zogenoemde corona-achterstanden. Binnen de stichting (mijnplein) zijn we momenteel bezig hier verdere invulling aan te geven. Dit geld kan gebruikt worden voor extra inzet personeel, materiaal en scholing.

De gelden die we voor tijdelijk extra personeel ontvangen zullen meer ruimte geven in het bovengenoemde formatieplaatje.


 

 Uit bovenstaand overzicht zijn geen rechten te ontlenen. Wijzigingen voorbehouden.


Vervanging

mijnplein heeft voor de vervanging van afwezige leerkrachten een samenwerkingsverband met Personeelscluster Oost Nederland, kortweg PON, afgesloten. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 130 scholen. Uitgangspunt van de samenwerking is om de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof, vragen wij bij PON een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag in behandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede vervanger. PON-medewerkers kennen onze scholen, kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken.

Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd, wordt de leerkracht door de directeur van de school waar men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. de groep en de school.

Contact:

Indien u vragen hebt, kunt u zich natuurlijk altijd tot de leerkracht wenden. Indien het leerlingenzorg betreft bent u in tweede instantie welkom bij onze intern begeleider, Martin Hondeveld. De directeur, Rudi Logtenberg, heeft geen officieel spreekuur, maar ook hem kunt u altijd aanspreken