Het Team

 

Niet alle leerkrachten werken vijf dagen in de week. Steeds vaker wordt de functie van groepsleerkracht als duobaan uitgevoerd. We proberen voor iedere groep een vaste combinatie van leerkrachten in te zetten. In onderstaand plaatje is het gelukt om het aantal vaste gezichten voor de groepen klein te houden.

Organisatie 2020-2021 

Dit  schooljaar verwelkomen we twee nieuwe personeelsleden. 
Juf Inge Groot Zwaaftink (groep 4) en juf Lotte Mars (groep 6)
 
 

Groep 1-2 

Juf Ruth 
Juf Jolande 

+ Onderwijs assistent in opleiding (enkele dagen) 

ma-do-vr 
ma-di-wo (maandag 1x per 2 weken) 

28 leerlingen 

Groep 3 

Juf Bianca 
Juf Greet 

ma-di-wo 
wo-do-vr 

12 leerlingen 

Groep 4 

Juf Inge 
Juf Ebru 

ma-di 
wo-do-vr 

15 leerlingen 

Gedurende het schooljaar zal er, gezien de geleidelijke instroom van nieuwe leerlingen in groep 1 en het aantal leerlingen in groep 3 en 4 een wijziging plaats vinden in bovenstaand plaatje. De groep 1-2 zal op een gegeven moment opgesplitst worden in een enkele groep 1 en een enkele groep 2. De groepen 3 en 4 zullen vanaf dat moment samengevoegd worden. Het moment van deze wijziging wordt gedurende het schooljaar met u gecommuniceerd. Ook de verdeling van de leerkrachten vanaf dat moment zal dan met u gecommuniceerd worden. 

Groep 5 

Juf Lilian 

ma-di-wo-do-vr 

23 leerlingen 

Groep 6 

Juf Sandra 
Juf Lotte (WPO) 

ma-di-wo 
do-vr 

19 leerlingen 

Groep 7 

Meneer Gerard 

ma-di-wo-do-vr 

27 leerlingen 

Groep 8 

Meneer Hans 
Meneer Rudi 

+ Onderwijs assistent in opleiding (enkele dagen)  

ma-di-do-vr 
wo 

22 leerlingen 

In de ochtend komen voornamelijk de basisvakken aan de orde en in de middag zullen we het gehele jaar door aandacht besteden aan IPC.  Deze middagen zullen groepsdoorbrekend zijn; de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 zullen onder begeleiding van 2 leerkrachten samen werken aan diverse thema’s  waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. 

 

Andere taken van leerkrachten 

Inzet meneer Rudi: Directietaken en lesgevende taak op de woensdag in groep 8 
 
Inzet juf Carola: IB taken en vervanging kindgesprekken op de dinsdagochtend. Werkdagen di-do 
 
Inzet meneer Hans op dinsdagmiddag: Opleider in de school  (begeleiding stagiaires) 
 
Inzet juf Anja: onderwijsassistent op maandag t/m donderdag en ondersteuning tijdens de IPC middagen in de onderbouw 
 
Inzet meneer Tom : muziek onderwijs op dinsdag van 11.00-14.30 
 
Inzet juf Sandra (ICT een dagdeel in de week 
 
Inzet juf Bianca en juf Lilian: IPC coördinatoren  
 

We zullen dit schooljaar ook weer een aantal stagiaires van de PABO en de opleiding tot onderwijsassistent in ons midden hebben. Zij zullen op verschillende dagen in verschillende groepen hun stage uitvoeren. 

 

 

 Uit bovenstaand overzicht zijn geen rechten te ontlenen. Wijzigingen voorbehouden.


Vervanging

mijnplein heeft voor de vervanging van afwezige leerkrachten een samenwerkingsverband met Personeelscluster Oost Nederland, kortweg PON, afgesloten. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 130 scholen. Uitgangspunt van de samenwerking is om de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof, vragen wij bij PON een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag in behandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede vervanger. PON-medewerkers kennen onze scholen, kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken.

Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd, wordt de leerkracht door de directeur van de school waar men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. de groep en de school.

Contact:

Indien u vragen hebt, kunt u zich natuurlijk altijd tot de leerkracht wenden. Indien het leerlingenzorg betreft bent u in tweede instantie welkom bij onze intern begeleider, Carola Gerritsen. De directeur, Rudi Logtenberg, heeft geen officieel spreekuur, maar ook hem kunt u altijd aanspreken