De jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool:

Informatie basisonderwijs

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland doet gezondheids- onderzoeken als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode

Leeftijd van 5 of 6 jaar
Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn dan doen we het gezondheidsonderzoek in twee delen:

·         De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest.

·         Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.

Leeftijd van 10 of 11 jaar
Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. De ouder vult thuis van tevoren een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier kan hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Na afloop ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier.

Voorlichting in groep 8

Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's:

·         Fit in je vel

·         Lekker fris

·         Media en een gezonde jij

De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze voorlichting aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord.
Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis.

Thema's groep 8 in beeld

Hoe zorg je dat je fit in je vel zit? We vertellen je van alles over eten, drinken, bewegen en slapen.

Puberteit, je hebt er wel over gehoord. Maar wat gebeurt er in die periode met je en wat is persoonlijke hygiëne?

Gamen, muziek luisteren en online kletsen. Wat heeft dat nou te maken met je gezondheid? We praten er met elkaar over.

 Uw kind is in de eerste 4 jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau geweest. Op de basisschool wordt dit contact voortgezet door de jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland.