Parochie Heilig Kruis

Onze school hoort bij de parochielocatie van de H. Kruisverheffing. Vanuit de parochie komt de pastoor een aantal keer op school . in de groepen 4 en 8. De voorbereiding en uitvoering van vormsel – en communievieringen wordt door de parochie gedaan.  De uiteindelijke vieringen vinden, op vrijwillige basis, in de parochiekerk plaats.