Missie en visie

Onze missie en visie

We beloven dat kinderen op De Rietkraag de ruimte krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wat hen beweegt. Zodat ze vanuit de verbinding met zichzelf, met nieuwsgierigheid en respect kunnen kijken naar hun omgeving en de ander. Dat we een plek zijn waar aandacht is voor ieder kind en het talent van kinderen de basis is voor succes. Daarmee dragen we bij aan hun zelfvertrouwen en actieveleerhouding. We geloven dat kinderen beter en met meer plezier en groei, leren door te bewegen.

Onze Slogan is:
Ontdek, beweeg en groei!
-De Rietkraag, waar talent en aandacht samenkomen-

 

Visie op leren
• Een actieve werkhouding en nieuwsgierigheid als basis voor ontwikkeling
Dit doen we door het werken aan eigen leerdoelen en te reflecteren op leergroei
• Leergroei door het hebben van hoge verwachtingen en aansluiten bij de onderwijsbehoefte
We geven instructie en aanbod op basis van onderwijsbehoefte
We geven doelgerichte en effectieve instructies op maat
We kiezen voor flexibiliteit in groeperingsvormen, vanuit jaargroep, niveaugroep en
samengestelde groepen

• Leren door doen en ervaren
We creëren een leeromgeving met een diversiteit aan werkvormen en materialen
Er is ruimte om te spelen en te ontdekken

• Leren van kennis, vaardigheden en inzichten
We leren kinderen samenhang tussen verschillende onderwerpen te begrijpen
We werken vanuit thema's en organiseren betekenisvolle activiteiten met IPC als uitgangspunt

• Leren door beweging
We bewegen veel om het brein beter te laten functioneren
Dit doen we in een actieve leeromgeving, zowel binnen als buiten

• Leren van en met elkaar
We stimuleren samenwerking en ontwikkelen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
We hebben aandacht voor elkaars talenten


Binnen de didactiek vinden we de volgende zaken van belang:
• Interactief lesgeven: de kinderen betrekken bij het onderwijs
• Onderwijs op maat geven: differentiëren, een rijk aanbod aan materialen en verwerkingsvormen,
een doelgerichte en effectieve instructie verzorgen
• Kinderen zowel zelfstandig als samen laten werken
• Kinderen verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces en leren reflecteren
• Ruimte voor spelend leren, ontdekken en bewegen
Een gezond pedagogisch klimaat waarin we vanuit vertrouwen en veiligheid werken aan:
• zelfstandigheid
• verantwoordelijkheid
• reflecterend vermogen
• samenwerking
• creativiteit