Verlofaanvraag

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties gelden een aantal regels. Je vindt deze in de schoolgids. 

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *