Contact met ouders

We vinden het belangrijk dat je als ouder/verzorger gevoel houdt bij wat je kind op school ziet en doet. Daarom nodigen we je vier keer per jaar uit voor een kind-oudergesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de ontwikkeling van je kind. We vinden het belangrijk om van kinderen te horen wie ze zijn, wat ze leuk vinden en wat ze willen leren. Kinderen hebben daarom de regie in het gesprek en vertellen waar ze mee bezig zijn geweest en waar ze trots op zijn. Ze reflecteren in het kind-oudergesprek op hun eigen ontwikkeling. 

Bij de start van het schooljaar is er een ouderavond en via ons ouderportaal Klasbord delen we regelmatig zaken die binnen de groep van je kind spelen. Je bekijkt er foto’s en leest er verhalen over activiteiten. Ook oproepen voor hulpouders/verzorgers gaan via Klasbord. Eens per maand ontvang je via Klasbord ook nog de oudernieuwsbrief. 

Gedurende het schooljaar nodigen we je regelmatig uit voor activiteiten op school. Denk aan de afsluiting van IPC-projecten, een podium vol talent, Sinterklaas en kerst.