Voor het eerst naar school


De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van je kind. Je brengt daar als ouder/verzorger samen met jouw kind(eren) jarenlang veel tijd door. Alle reden om je goed te oriënteren, voordat je een keuze maakt. 

De eerste kennismaking

We vinden het belangrijk om de overgang geleidelijk te laten verlopen. Zo went je kind rustig aan de nieuwe omgeving. Zes weken voordat je kind vier jaar wordt, komt de leerkracht thuis langs om kennis te maken. Het is voor kinderen vaak prettig om in een vertrouwde omgeving kennis te maken met de juf of meester. Tijdens het gesprek maken we afspraken over het komen wennen op school. Je kind kan in de aanloop naar zijn vierde verjaardag namelijk een aantal dagdelen komen wennen.

Wendagen

Als ouder/verzorger ben je welkom om je kind op weg te helpen tijdens de wendagen. Op de eerste wendag leggen de leerkracht en klasgenoten van je kind bij binnenkomst eerst wat dingen uit: Waar hangt je jas? Waar is het lokaal? Op het moment dat je kind zich vertrouwd voelt, kun je afscheid nemen en hem of haar weer ophalen na een ochtend vol nieuwe indrukken. We besteden tijdens de wendagen veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen je kind bij de hand en ontdekken samen de klas en school. Vaak helpen oudere kleuters daarbij. Vanaf de eerste schooldag na de vierde verjaardag mag je kind écht naar school. Enkele weken na de start op school plannen wij een gesprek om met jou en je kind te bespreken hoe het gaat. Dat is meestal een leuk moment waarop kinderen vol trots vertellen over wat ze al hebben gedaan en waar ze mee hebben gespeeld.