mijnplein

De Rietkraag is onderdeel van mijnplein. mijnplein is een onderwijsorganisatie met 18 scholen in Salland die basisonderwijs en speciaal onderwijs biedt in de gemeenten tussen Deventer en Zwolle. De 420 medewerkers van mijnplein dragen elke dag hun steentje bij aan de toekomst van ruim 3500 kinderen. De scholen van mijnplein hebben, net als De Rietkraag, allemaal hun eigen identiteit, cultuur en sfeer. Ook het aantal leerlingen verschilt. Het maakt dat kinderen en collega’s altijd een school vinden waar ze zich thuis voelen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van mijnplein, waarin ook De Rietkraag vertegenwoordigd is, hebben ouders en medewerkers invloed op het beleid van mijnplein. De GMR spreekt over het beleid met het college van bestuur.

Lees hier meer over mijnplein