Het jonge kind

We proberen jonge kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun eerste periode op de basisschool. In de onderbouw vinden we het belangrijk dat kinderen zelfredzaamheid ontwikkelen en doelgericht werken aan essentiële taal- en rekenvaardigheden binnen een rijke leeromgeving en een breed keuze-aanbod. Onder zelfredzaamheid verstaan wij het omgaan met uitgestelde aandacht, een goede luister- en werkhouding en het gewend zijn aan verschillende werkvormen. We werken aan deze zelfstandigheid door gestructureerd en voorspelbaar te zijn in onze handelswijze, waardoor we tevens veiligheid bieden aan onze leerlingen. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met bepaalde verwachtingen.

Er wordt veel tijd ingeruimd voor het ontwikkelen van taal- en leesvaardigheden. We stimuleren kinderen om actief en interactief bezig te zijn met taal. In groep 3 moet het kind er plezier aan beleven om met letters aan de slag te gaan. Voorlezen is hierbij essentieel; van daaruit ontstaan veel andere vaardigheden, waaronder woordenschat.

De leerkracht is steeds een inspiratiebron voor leerlingen. De leraar draagt het plezier van leren over op de kinderen en geeft door modeling steeds het goede voorbeeld, zowel in spel- als in leersituaties. Spelsituaties zijn zeer geschikt voor leerlingen om hetgeen ze geleerd hebben toe te passen in de praktijk.