Schoolplan

In haar strategische agenda beschrijft mijnplein haar doelen voor vier jaar. Er staan vier thema's centraal: samen werken, onderzoekend leren, eigenaar zijn en persoonlijk groeien. Ons schoolplan is een uitwerking van de strategische agenda van mijnplein. We beschrijven er onze plannen voor de komende  jaren en de manier waarop wij de plannen denken te verwezenlijken. 

We werken dit schooljaar aan het schoolplan 2023-2026.