Samenwerking kinderopvang

Er is nauw contact tussen. Ontmoeten elkaar regelmatig. Tussen ons en de voorschoolse opvang vindt, voor alle kinderen die gebruik hebben gemaakt van voorschoolse voorzieningen, een overdracht plaats tijdens een gesprek. De informatie uit deze overdracht gebruiken wij om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de beginsituatie van het kind. 

Naast de informatieoverdracht tussen ons en de voorschoolse opvang, komt de onderbouwjuf of -meester voordat kinderen op school starten thuis langs. Wendagen.