Pesten

Anti-pestprogramma
Bij de start van het schooljaar 2023-2024 gaat het team zich scholen in de Rots en water training.


Rots en watertraining is een weerbaarheidstraining die wordt ingezet om jezelf te leren kennen en met anderen op een positieve manier te leren omgaan. Het bestaat uit fysieke training, reflectie en kringgesprek. Met als doel om eigen grenzen aan te kunnen geven, doelgericht te kunnen werken en je eigen weg te kunnen gaan. Dit valt onder 'rots'. Goed kunnen communiceren, luisteren, met anderen oplossingen kunnen zoeken en de grens van een ander kunnen respecteren zijn doelen die onder 'water'
vallen. Het werken aan een goede balans tussen rots en water, waarbij spel en plezier worden ingezet, is waar aan gewerkt wordt. We gaan inzetten op een schoolbrede aanpak voor invoering van de training. Een van de medewerkers gaat geschoold worden als rots- en watertrainer. Dit om teamleden te begeleiden en om over de expertise te beschikken in situaties die iets meer vragen.
Deze training gaat het uitgangspunt worden voor een preventieve aanpak.
Tijdens de ouderavond in het schooljaar 2023-2024 gaan ouders geïnformeerd worden over de inhoud en bedoeling van de weerbaarheidstraining.
Wat we verwachten van teamleden en ouders
We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en daarmee een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaat de 'taal van rots en water' gebruikt worden. Deze gaat ook meegenomen in het omgangsprotocol.
Binnen mijnplein hanteren we het bovenschoolse document 'de veilige school'.