Sociaal- emotionele ontwikkeling

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. 
 

Kernwaarden van sociale opbrengsten

Balans als basis voor welbevinden
Dit willen we gaan vormgeven vanuit de rots en watertraining. Schoolbreed gaan we een doorgaande lijn en structurele aanpak ontwikkelen vanaf schooljaar 2023-2024.
Rots en watertraining Een weerbaarheidstraining die wordt ingezet om jezelf te leren kennen en met anderen op een positieve manier te leren omgaan. Het bestaat uit fysieke training, reflectie en kringgesprek. Met als doel om eigen grenzen aan te kunnen geven, doelgericht te kunnen werken en je eigen weg te kunnen gaan. Dit valt onder 'rots'.
Goed kunnen communiceren, luisteren, met anderen oplossingen kunnen zoeken en de grens van eenander kunnen respecteren en zijn doelen die onder 'water' vallen. Het werken aan een goede balans tussen rots en water, waarbij spel en plezier worden ingezet, is waar aan gewerkt wordt. We gaan inzetten op een schoolbrede aanpak voor invoering van de training. Zie voor meer informatie
https://www.rotsenwater.nl/

Werkwijze sociale opbrengsten

Wekelijks gaan we werken met rots en water. In het schooljaar 2023-2024 wordt de werkwijze in ieder kwartaal geëvalueerd.
Voor de groepen 3-8 scoren we twee keer per jaar de onderdelen hart en handen van IEP (bureau ICE).Daarmee brengen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen in beeld. De bijbehorende kaart wordt tijdens het kind-oudergesprek besproken.

Daarnaast gebruiken we de competenties van SEL (Kees van Overveld 2017). Ook deze komen terug in de kind-oudergesprekken in de groepen 1-8.
De sociale opbrengsten worden besproken met de kwaliteitscoördinator/gedragsspecialist.