Logopedie

Logopedie onder schooltijd. 

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt de Gemeente Raalte preventieve logopedie aan op school. 

Wat is preventieve logopedie?

Met preventieve logopedie willen we zo snel mogelijk problemen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling opmerken. Het is belangrijk om problemen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen waar mogelijk, omdat goed kunnen spreken en met taal om kunnen gaan veel invloed heeft op een kind. Als het nodig is geeft de logopedist advies over het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van spraak en taal. De logopedist werkt vraaggericht.

De werkwijze van de logopedist

Heb je vragen of zorgen over de ontwikkeling van je kind op het gebied van taal en/of spraak? Dan kan de logopedist worden ingeschakeld. Dit werkt als volgt:

• Merk jij of de leerkracht van je kind dat er problemen zijn op het gebied van taal en/of spraak? Dan vult de leerkracht een aanmeldformulier in voor de logopedist. Als ouder/verzorger moet je dit aanmeldformulier ook ondertekenen. Je ontvangt daarbij tevens een bijlage waarin staat uitgelegd waar je precies voor tekent/toestemming geeft.
• De logopedist plant een afspraak in op school. Afhankelijk van de hulpvraag bekijkt de logopedist of een screening en/of een logopedisch onderzoek nodig is. Je hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.
• Met jouw toestemming worden de gegevens, die uit de screening of het onderzoek komen, met de ib-er en leerkracht(en) van je kind besproken.
• Na de screening ontvangen jij en de ib-er schriftelijk de bevindingen van de preventief logopedist. Blijkt uit de bevindingen van de logopedist dat een verwijzing naar een logopediepraktijk nodig is? Dan ben je vrij in je keuze voor een logopediepraktijk. De preventief logopedist is onafhankelijk en niet in dienst van een logopediepraktijk.
• Niet altijd is begeleiding door een logopedist noodzakelijk. Soms is informatie en/of advies van de preventief logopedist voldoende. Hiermee kun je zelf thuis aan de slag.

Kosten

Er zijn voor jou als ouder/verzorger geen kosten verbonden aan de werkzaamheden van de preventief logopedist.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de preventieve logopedie op school? Neem dan contact op met de preventief logopedist van het CJG:

Corrine Burgler
Tel: 06-29392064
E-mail: c.burgler@cjgraalte.nl