Ontruimingsplan

In geval van brand, explosie of andere calamiteiten treedt het ontruimingsplan in werking. Hierin is een snelle ontruiming van het gebouw geregeld en zijn afspraken vastgelegd over de verzamelplaatsen na het verlaten van het gebouw. Halfjaarlijks wordt het ontruimingsplan geoefend en eventueel bijgesteld. Het ontruimingsplan hangt in alle klassen bij de deur.