Tussentijdse (IEP)toetsen

Als school volgen wij de ontwikkeling van onze kinderen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Vanaf de binnenkomst verzamelen wij systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van onze kinderen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit voor de groepen 3 t/m 8 met genormeerde toetsen vanuit het ‘IEP-Leerlingvolgsysteem (LVS)’.

Het leerlingvolgsysteem van IEP legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijken we kinderen niet met elkaar. Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

Alle kinderen op onze school maken, vanaf groep 3, twee keer in het schooljaar toetsen uit het Leerlingvolgsysteem (LVS), waarmee de kennis en vaardigheden op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden gemeten. Indien nodig wordt de leesvaardigheid van onze kinderen vier keer per jaar getoetst middels AVI en DMT. De jaarplanning van deze toetsen is opgenomen in een toetskalender. De afspraken rondom het afnemen van de toetsen liggen vast en worden twee keer per jaar met het team besproken. Wij nemen de toetsen af conform de voorschriften. Wanneer we voor een kind een uitzondering maken, leggen we dit vast in het OPP en overleggen we dit met ouders. Door afname van deze toetsen kunnen wij de ontwikkeling van onze kinderen afmeten, volgen en vergelijken met de landelijke normen. De uitslagen van deze toetsen worden, samen met het rapport gedeeld met ouders én kinderen, zodat zij op de hoogte zijn van de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt.

 

Wijze van toetsen

Voor de toetsing van de lesstof maken wij gebruik van methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen. De methodegebonden toetsen worden aan het einde van een blok of hoofdstuk afgenomen, ingevoerd en geëvalueerd. Deze evaluatie wordt gebruikt om eventuele aanpassingen in het zorgoverzicht te maken. Dit heeft vervolgens invloed op de planning voor de komende periode. Twee keer per jaar toetsen we onze kinderen met een methodeonafhankelijke toets. Wij gebruiken hiervoor het LVS van IEP.