Het rapport

Kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Aan het einde van groep 2 krijgen kinderen hun eerste rapport.

We vinden het belangrijk dat je als ouder/verzorger gevoel houdt bij wat je kind op school ziet en doet en hoe je kind zich ontwikkeld. Daarom nodigen we je vier keer per jaar uit voor een kind-oudergesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de ontwikkeling van je kind. We vinden het belangrijk om van kinderen te horen wie ze zijn, wat ze leuk vinden en wat ze willen leren. Kinderen hebben daarom de regie in het gesprek en vertellen waar ze mee bezig zijn geweest en waar ze trots op zijn. Ze reflecteren in het kind-oudergesprek op hun eigen ontwikkeling.