Naar het voortgezet onderwijs

Groep 7

In groep 7 krijgen kinderen een preadvies voor het voortgezet onderwijs. Na de laatste IEP toets, nodigen we jou en je kind voor een gesprek waar we de ontwikkeling van je kind bespreken. We kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Hoe is de werkhouding van je kind? Hoe zelfstandig en verantwoordelijk is je kind? Heeft je kind doorzettingsvermogen? Voorafgaand aan het gesprek vragen we jou en je kind om na te denken over een passend advies voor het vervolgonderwijs. Tijdens het gesprek bekijken we of dit advies klopt met het advies van de leerkracht. Na het gesprek weet je kind waar hij nog aan kan werken en heeft hij de tijd om zich te oriënteren op de tijd ná groep 8. 
 

Groep 8

We vinden het van belang dat ieder kind naar de juiste school voor voortgezet onderwijs doorstroomt. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Deze vindt plaats in februari. We maken gebruik van de IEP-toets van bureau ICE. Voor de toets heeft de school een schooladvies gegeven. Wanneer een leerling op de toets beter dan het advies van school. Dan wordt het advies heroverwogen. De aanmelding voor het voortgezet onderwijs is eind maart.

 
 

Schooladviezen

Onze schooladviezen waren in 2020-2021 als volgt:


Als school analyseren we regelmatig of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen. We zien, dat we gedegen verwijzingen afgeven, waarbij we opmerken dat maar heel weinig kinderen onder het basisschooladvies uitstromen.