Brede school

Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse Opvang (BSO), maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Mijnplein kiest voor het zgn. makelaarsmodel, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor een dekkend en kwalitatief goed aanbod, maar waarbij de uitvoering wordt uitbesteed. Daartoe heeft mijnplein (samen met het openbaar onderwijs) een convenant gesloten met onder andere de Stichting KOOS. De ouders maken zelf afspraken met KOOS, of hebben de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen. Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van toepassing. Voor nadere informatie over praktische zaken en voor aanmeldingen, kunt u terecht bij KOOS. Naast De Rietkraag, net over het kanaal, bieden De Rietkraag en De Vogelaar gezamenlijk ruimte aan een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.