Duurzaam en gezond

Als gezonde school vinden we het belangrijk om kinderen te stimuleren om voldoende te bewegen en gezond te eten. Dat doen we bijvoorbeeld door iedere dag samen te spelen en bewegen. In de groepen wordt structureel tijd besteed aan gezondheid.

Op school betrekken we leerlingen bij duurzaamheid. Bijvoorbeeld door samen bewust om te gaan met ons afval en in gesprek te gaan over het duurzaam omgaan met de natuur, materialen en geld. We vinden het belangrijk dat kinderen zorgdragen voor de natuur en het milieu.