Het Team

Op de Rietkraag werken wij met 1 directeur, 12 groepsleerkrachten, 1 onderwijsassistent, 1 intern begeleider,1 ICT-er, 1 muziekleerkracht, 1 schoonmaker en 1 conciërge. Van kinderopvang KOOS zijn er 3 medewerkers op school aanwezig voor de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Ook is er iedere maandag een logopediste van logopediepraktijk Salland aanwezig.
Rudi Logtenberg
Carola Gerritsen
Jolande Wunnink
Ruth Eusman
Bianca Lankreijer-Kogelman
Greet Nijland
Evelien van den Beld
Linda Wispels
Jetske Groote Wolthaar
Gerard Groote Schaarsberg
Sandra Heuvink
Ebru Yolcu
Lilian Gerritsen
Hans Nijboer
Anja Groten
Henk Egbertzen
Gerard Holtslag
Tom van Alstede
Yvonne Linthorst
Joyce Hendriks
Laura Kuipers
Liv van Vilsteren