Waar we voor staan

De essentie van ons onderwijs is samengevat in de onderstaande kernwaarden. Dat is waar we als school voor staan.

Samen

Samen staat voor aandacht en betrokkenheid. Weten waar het bij een ander om gaat, wat er bij een ander speelt. Een ander kénnen en daar waar nodig rekening leren houden met de ander. ‘Samen’ zit in de manier waarop wij op de Rietkraag met elkaar delen en vieren op school. We geloven dat saamhorigheid, geborgenheid en warmte de grondleggers zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind. Samen beschouwen wij dan ook als een voorwaarde voor ons onderwijs.

Goed onderwijs

Wij bieden onze kinderen kwalitatief goed onderwijs, met veel aandacht voor de basisvaardigheden. De basisvakken rekenen, lezen en taal in de ochtend en de wereldoriëntatievakken en creativiteit in de middag. Met name in de middag werken we in thema’s middels IPC, waarbij het onderzoekend en ontdekkend leren voorop staat. Je eigen nieuwsgierigheid gebruiken om kennis te halen; een vaardigheid die wij als school ook stimuleren. Daarbij kijken we naar het integreren van verschillende vakgebieden en werken we groepsdoorbrekend. Daarbij vinden we het van groot belang dat kinderen inzicht leren krijgen in hun eigen leerproces. Dit doen we onder andere door het voeren van kindgesprekken.

Kwaliteiten

We dragen bij aan de ontwikkeling van kwaliteiten van onze kinderen. We willen kinderen uitdagen om kwaliteiten van zichzelf en van een ander te ontdekken én te benutten. We stimuleren kinderen hierbij niet alleen in hun vertrouwde wereld te blijven, maar ook over grenzen heen te durven kijken. Met een beetje lef nieuwe dingen willen proberen en er dan voor durven gaan.

Blik op de wereld

We leren kinderen met een nieuwsgierige blik kijken naar de wereld om hen heen. We vinden het ontzettend belangrijk, dat kinderen naast het leren in de klas en uit de boeken, de lesstof ook erváren. Dit doen we middels workshops en bedrijfsbezoeken. Tegelijkertijd wordt de wereld in de school gehaald; laten we kinderen kennis maken met verschillende facetten uit onze samenleving