IPC

Wat is IPC? 

IPC staat voor: International Primary Curriculum. Dit is een basisschoolcurriculum voor wereldoriëntatie in combinatie met creativiteit en techniek. IPC werkt met thema’s die ‘units’ genoemd worden. Deze units zijn stuk voor stuk ontworpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Binnen IPC is er een speciaal programma voor de groepen 1 en 2, namelijk de Early Years. De basis hiervan is het spel, omdat spelen voor jonge kinderen de meest effectieve wijze is om tot ontwikkeling te komen. Een rijke leeromgeving is ondersteunend voor de brede ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is het belangrijk om met de kinderen iedere unit weer
samen de leeromgeving op te bouwen. In de speelleerplaatsen in de klas kunnen kinderen betekenisvolle ervaringen opdoen door middel van spel en onderzoek.

 

Startpunt

Het startpunt van een unit is een activiteit in de vorm van een spannende inleiding voor kinderen. Plezier en enthousiasme creëren voor het thema is hierbij het belangrijkste doel. Hoe meer indruk het startpunt maakt, hoe bereidwilliger leerlingen zijn om te leren tijdens de unit.
 

Kennisoogst

Bij de kennisoogst ga je na wat leerlingen al weten over een bepaald onderwerp. Vaak meer dan je denkt. Tijdens de Kennisoogst activeren kinderen hun voorkennis en leggen dat vast. Om te ontdekken wat kinderen al van een onderwerp weten wordt er bijvoorbeeld gewerkt met 'mindmaps'. Het maken van een mindmap helpt om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de Kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden.

 

Uitleg thema

Na de kennisoogst krijgen de kinderen de uitleg van het thema. Er wordt naar de leerwand gekeken om te zien welke vakgebieden er allemaal aan bod komen en wat de kinderen allemaal gaan leren. Wanneer het betreffende doel aan bod komt, wordt dit doel nog uitgebreider besproken zodat het betekenisvol is voor de kinderen.

 

Onderzoeks- en verwerkingsactiviteit

Vervolgens is de unit, waar we van vakantie tot vakantie aan werken, gevuld met onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten die bij verschillende vakgebieden passen. Zo komen binnen een unit afwisselend geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek mens & maatschappij, internationaal, ICT en kunstzinnige vorming aan bod. In de ene unit ligt de nadruk meer op geschiedenis, bij een andere unit ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op natuur. De hele unit wordt de leerwand bijgehouden. De leerwand helpt verbanden te leggen en ideeën van anderen te zien. Leerlingen zien op de leerwand met eigen ogen de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en begrip. De verschillende fasen van de leercyclus komen tot leven op een leerwand. Hier zien kinderen wat ze allemaal geleerd hebben, bijvoorbeeld door foto’s, verslagjes en andere werken. Dit maakt kinderen betrokken, bewust en trots!

 

Afsluiting

Uiteindelijk wordt de unit afgesloten met de afsluiting. Hierbij wordt de leeropbrengst gevierd, mogen kinderen delen wat ze geleerd hebben en mogen ze hier trots op zijn. De afsluiting is daarnaast ook een belangrijk reflectiemoment. Er wordt elke unit weer gekeken naar een passende afsluiting.