Ouderraad

De ouderraad is belast met het besturen van de oudervereniging. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Op de volgende manier wordt hieraan inhoud gegeven:
De ouderraad heeft gezien haar positie en contacten binnen de school met ouders en schoolteam, vooral een signalerende functie m.b.t. het schoolgebeuren in het algemeen.

In praktische zin tracht de ouderraad in samenwerking met het schoolteam activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan: het schoolfeest /schoolreisje, vastenactie / fancyfair, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de ondersteunende activiteiten van de klassenouder voor een afzonderlijke groep.

De ouderraad vergadert tenminste eenmaal per maand. Bij deze vergadering zijn ook een directielid en een teamlid (Greet Nijland) aanwezig. Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

Leden ouderraad:

  • Yvonne Linthorst (voorzitter)
  • Olinka Oostewechel (secretaris)
  • Frank Westenenk (penningmeester)
  • Wendy Heethaar
  • Ilse Hondshorst
  • Ellen Schutte - Van der Vegt
  • Debby Veldhuis
  • Adinda Vrij
  • Patrick te Wierike

Heeft u ideeën of wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat persoonlijk, maar ook via de email: or.rietkraag@hotmail.com

Bijdrage Ouderraad

Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is de financiële bijdrage voor elk kind € 27,50. Voor kinderen die na 1 januari op school komen geldt dat de helft van het bedrag voor hen van toepassing is.

U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL30 INGB 0005 0634 62 ten name van Oudervereniging basisschool de Rietkraag onder vermelding van de na(a)m(en) van de kinderen. Wilt u dit doen voor 1 november? Het betreft hier overigens een vrijwillige bijdrage.

De notulen van de OR vergadering vindt u na goedkeuring hier op de website en in de halletjes van de school.
Klik hier voor de notulen van 18 september 2017 
Klik hier voor de notulen van 10 oktober 2017
Klik hier voor de notulen van 14 november 2017
Klik hier voor de notulen van 23 januari 2018
Klik hier voor de notulen van 13 maart 2018
Klik hier voor de notulen van 15 mei 2018
Klik hier voor de notulen van 18 september 2018
Klik hier voor de notulen van 16 oktober 2018
Klik hier voor de notulen van 12 november 2018

Klik hier voor het jaarverslag 2014-2015 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016 van de ouderraad
Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017 van de ouderraad
Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018 van de ouderraad

Klassenouders

Groep 1/2a Ilze Hondshorst en Wendy Heethaar
Groep 1/2b Merian Krosman
Groep 3 Debby Veldhuis en Hanneke Kleverkamp
Groep 4 Chantal vd Worp en Mascha Linthorst
Groep 5 Claudia Verbaas
Groep 6 Wendy Heethaar
Groep 7 Yvonne Linthorst
Groep 8 Saskia Houkes