Ouderraad 

De ouderraad is belast met het besturen van de oudervereniging. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Op de volgende manier wordt hieraan inhoud gegeven:

De ouderraad heeft gezien haar positie en contacten binnen de school met ouders en schoolteam, vooral een signalerende functie m.b.t. het schoolgebeuren in het algemeen. In praktische zin tracht de ouderraad in samenwerking met het schoolteam activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan: het schoolfeest /schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de ondersteunende activiteiten van de klassenouder voor een afzonderlijke groep.

De ouderraad vergadert tenminste eenmaal per maand. Bij deze vergadering is ook een teamlid (Monique Morsink) aanwezig. Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.


Leden ouderraad:
Ilze Hondshorst(Voorzitter)
Monique Ruesink (secretaris)
Frank Westenenk (Penningmeester)
Kirsten Booijink
Edith Smale
Lotte Derks
Ilona Schottman
Binnert Heijer
Nicole Larooij

Heeft u ideeën of wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat persoonlijk, maar ook via de email: or.rietkraag@mijnplein.nl

De samenstelling van de leden wisselt regelmatig. Daarom horen we het graag als u belangstelling heeft om lid te worden van de OR.

 

Bijdrage Ouderraad

Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is de financiële bijdrage voor elk kind € 27,50. Voor kinderen die na 1 januari op school komen geldt dat de helft van het bedrag voor hen van toepassing is.

U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL30 INGB 0005 0634 62 ten name van Oudervereniging basisschool de Rietkraag onder vermelding van de na(a)m(en) van de kinderen. Wilt u dit doen voor 1 november? Het betreft hier overigens een vrijwillige bijdrage. Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze penningmeester via de email: pm.rietkraag@gmail.com

De notulen van de OR vergadering vindt u na goedkeuring hier op de website.
klik hier voor de notulen van 7 juni 2022.
Klik hier voor de notulen van 10 mei 2022.
Klik hier voor de notulen van 22 maart 2022.
Klik
hier voor de notulen van 14 december 2021.

Klik hier voor de notulen van 26 oktober 2021.
Klik hier voor de notulen van 21 september 2021.
Klik hier voor de notulen van 24 augustus 2021.

Klik hier voor het jaarverslag 2021-2022 van de ouderraad
Klik hier voor het jaarverslag 2020-2021 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2018-2019 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2014-2015 van de ouderraad.

Klassenouders

Groep 1/2
Groep 3      
Groep 4
Groep 5 

Groep 6 
Groep 7
Groep 8  

Lotte Derks
Kirsten Booijink/Merian Krosman
Monique Ruesink
Ilze Hondshorst
Debby Veldhuis
Chantal v.d. Worp / Marcha Linthorst