Ouderraad 

De ouderraad is belast met het besturen van de oudervereniging. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Op de volgende manier wordt hieraan inhoud gegeven:

De ouderraad heeft gezien haar positie en contacten binnen de school met ouders en schoolteam, vooral een signalerende functie m.b.t. het schoolgebeuren in het algemeen. In praktische zin tracht de ouderraad in samenwerking met het schoolteam activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan: het schoolfeest /schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de ondersteunende activiteiten van de klassenouder voor een afzonderlijke groep.


De ouderraad vergadert tenminste eenmaal per maand. Bij deze vergadering is ook een teamlid (Lilian Gerritsen) aanwezig. Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

Leden ouderraad:

 Yvonne Linthorst (voorzitter)
Olinka Oostewechel (secretaris)
Frank Westenenk (penningmeester)
Wendy Heethaar
Ilze Hondshorst
Adinda Vrij
Patrick te Wierik
Monique Ruesink
Kirsten Booijink

Heeft u ideeën of wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat persoonlijk, maar ook via de email: or.rietkraag@gmail.com De samenstelling van de leden wisselt regelmatig. Daarom horen we het graag als u belangstelling heeft om lid te worden van de OR.

   
   
   
   
   
   
   
   

 


Bijdrage Ouderraad

Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te kunnen dekken, is de financiële bijdrage voor elk kind € 27,50. Voor kinderen die na 1 januari op school komen geldt dat de helft van het bedrag voor hen van toepassing is.

U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL30 INGB 0005 0634 62 ten name van Oudervereniging basisschool de Rietkraag onder vermelding van de na(a)m(en) van de kinderen. Wilt u dit doen voor 1 november? Het betreft hier overigens een vrijwillige bijdrage. Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze penningmeester via de email: pm.rietkraag@gmail.comDe notulen van de OR vergadering vindt u na goedkeuring hier op de website en in de halletjes van de school.
Klik hier voor de notulen van 18 september 2017 
Klik hier voor de notulen van 10 oktober 2017
Klik hier voor de notulen van 14 november 2017
Klik hier voor de notulen van 23 januari 2018
Klik hier voor de notulen van 13 maart 2018
Klik hier voor de notulen van 15 mei 2018
Klik hier voor de notulen van 18 september 2018
Klik hier voor de notulen van 16 oktober 2018
Klik hier voor de notulen van 12 november 2018

Klik hier voor het jaarverslag 2014-2015 van de ouderraad.
Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016 van de ouderraad
Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017 van de ouderraad
Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018 van de ouderraad

Klassenouders

Groep 1
Groep 2  
Groep 3      
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 8 
Kirsten Booijink
Merian Krosman
Ilze Hondshorst
Debby Veldhuis
Chantal v.d. Worp / Marcha Linthorst
Claudia Verbaas
Wendy Heethaar
Yvonne Linthorst