Voorwoord

Welkom bij onze digitale Schoolgids(schoolwiki). Met deze gids willen we u informeren over allerlei zaken die met De Rietkraag te maken hebben. Misschien is het uw eerste kennismaking met onze school, misschien kent u de school al uit verhalen van andere ouders of zit uw kind al op De Rietkraag en bent u nu in de gelegenheid deze gids te lezen. De ouders van nieuwe leerlingen heten we van harte welkom. Wij hopen dat u, mede dankzij deze schoolgids, een beetje bekend wordt met het gebeuren in en rond onze school. Mocht u desondanks vragen hebben, komt u hier dan gerust mee.

 

Wij willen ouders graag informeren over de doelstellingen die gehanteerd worden, de uitgangspunten waar die op gebaseerd zijn en met welke organisatie de school daar uitvoering aan geeft. Ouders hebben recht om te weten op welke wijze onze school de kwaliteit bewaakt en hoe de resultaten van de leerlingen worden vastgelegd en besproken worden met ouders. 

Daarnaast vindt u onder het kopje praktische zaken de informatie dat jaarlijks aan verandering onderhevig is De overige teksten uit categorie 1 t/m 4 corresponderen met ons schoolplan 2015-2019 en worden in 2019 weer bijgesteld.

Natuurlijk hebben we geprobeerd om alles zo zorgvuldig mogelijk voor u aan te geven, toch kan het zijn dat bepaalde zaken lopende het schooljaar gewijzigd worden. In zulke gevallen zullen we u uiteraard steeds zo spoedig mogelijk informeren via onze nieuwsbrief en/of onze jaarkalender op de website.

Wij hopen dat we u op deze manier een goed beeld geven van onze school en onze organisatie.

Namens het team van Katholieke Basisschool De Rietkraag,

Rudi Logtenberg (directeur)

Zoeken in de wiki