Bijdrage Ouderraad

Om activiteiten ten behoeve van de kinderen te kunnen organiseren en de kosten daarvan te kunnen dekken, is de vrijwillige financiële bijdrage vastgesteld op € 27,50 voor ieder kind. Voor kinderen die na 1 januari op school komen, geldt dat de helft van het bedrag voor hen van toepassing is. U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL30 INGB0005063462 t.n.v. Oudervereniging R.K.-basisschool De Rietkraag onder vermelding van de naam van uw kind. Wilt u dit doen voor 1 november 2021

De ouderraad wil graag alle activiteiten zoals die nu worden ondernomen in stand houden. Voor de inkomsten die wij daarvoor gebruiken, zijn wij voor het grootste deel afhankelijk van de ouderbijdrage en het oud papier. De opbrengst van het oud papier is de afgelopen jaren teruggelopen. Naast deze inkomsten zijn ook er incidentele meevallers, zoals bijvoorbeeld de kledingmarkt. Dit is echter niet iets wat we als structurele inkomsten kunnen meerekenen omdat het een vrijwillig initiatief is van ouders.