Buitenschoolse opvang

 

Vanaf 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse Opvang (BSO), maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Mijnplein kiest voor het zgn. makelaarsmodel, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor een dekkend en kwalitatief goed aanbod, maar waarbij de uitvoering wordt uitbesteed. Daartoe heeft mijnplein (samen met het openbaar onderwijs) een convenant gesloten met onder andere de Stichting KOOS. De ouders maken zelf afspraken met KOOS, of hebben de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen. Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van toepassing. Voor nadere informatie over praktische zaken en voor aanmeldingen, kunt u terecht bij KOOS. De Rietkraag zelf biedt ruimte aan een peuterspeelzaal (Het Nest)  en buitenschoolse opvang (de Rietzanger).

 

Gegevens KOOS


Stg. Kinderopvang Organisatie Salland (KOOS)

Telefoon: 0572-36 01 85

E-mail: info@kinderopvangkoos.nl

Website: www.kinderopvangkoos.nl

Telefoon BSO de Rietzanger en PW Het Nest  0658830674