activiteiten

Sportactiviteiten:

Op diverse dagen na schooltijd of in een vakantie worden er in samenwerking met de schoolsportraad activiteiten georganiseerd. Kinderen uit de bovenbouwgroepen kunnen hieraan op vrijwillige basis deelnemen. Het plezier van het bewegen staat hierbij voorop. De volgende sportactiviteiten vinden dit schooljaar plaats:

 Datums schoolsportactiviteiten:

Woensdag 6 oktober 2021                              crossloop groepen 3 t/m 8

Donderdag 21 oktober 2021                           volleybaltoernooi groepen 5 en 6

Donderdag 24 februari 2022                           handbaltoernooi groepen 7 en 8

Woensdag 6 en 13 april 2022                          voetbaltoernooi groep 7 en 8

Donderdag 21 en vrijdag 22 april 2022        koningsspelen (do. gr. 7/vr. gr. 8)

Woensdag  18 mei 2022                                sportdag buurtdorpe

        

 

Theatervoorstellingen voor alle groepen:

Deze worden in de nieuwsbrief aangekondigd!

 

Schoolkamp:

Dit schooljaar gaat groep 8 van 13 juni i t/m 17 juni 2022 op schoolkamp. Ook dit jaar is de bestemming Ameland. Voorafgaand aan het kamp zal er een informatieavond voor de kinderen en hun ouders gehouden worden. De kosten van dit kamp zullen rond de € 110,00 per leerling liggen.

 

Excursies:

Regelmatig gaan wij met onze leerlingen op stap om allerlei interessante dingen te bekijken. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Bij leerlingenvervoer per auto, dient u een inzittendenverzekering te hebben en de regels van autogordels/ veiligheidszitjes e.d. in acht te nemen.

 

Verkeersexamen:

De leerlingen uit groep 7 nemen in april /mei deel aan het nationaal theoretisch en praktisch verkeersexamen.

 

Klassenwerk:

Kinderen vinden het fijn om af en toe voor het voetlicht te treden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich voor een groep durven te uiten. Daarom streven we ernaar om per groep twee keer per schooljaar een klassenwerk te houden. Daarbij laten de kinderen zien waarmee ze de afgelopen weken in de groep zijn bezig geweest. Beurtelings verzorgen de groepen daarvan een presentatie. Dat kan individueel, met een groepje of met de hele klas. Kinderen mogen toneel spelen, zingen, dansen, voorlezen, vertellen, muziek maken etc. Iedere groep komt minimaal twee keer per jaar aan de beurt.