7.Persoonlijk groeien

Brede school De Rietkraag
Een stimulerend en ondersteunend pedagogisch klimaat 
Veiligheid heeft in onze ogen ook alles te maken met een betrouwbaar, voorspelbaar, ondersteunend pedagogisch klimaat in de school, waarin afspraken nagekomen worden. Een concreet voorbeeld hiervan is het werken met een dagplanning. Voor iedere groep is de planning van de dag duidelijk en zichtbaar; in de onderbouw met dagritmekaarten, in de middenbouw staat de planning op het bord, in de bovenbouw gebruiken onze kinderen hiervoor een agenda.  

Betrouwbaarheid uit zich ook in ons leerkrachtgedrag. We zien en horen onze kinderen, we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We werken op basis van vertrouwen. Daarbij vinden we het tevens van belang dat we onze kinderen leren om flexibel te zijn; ze in staat te stellen om te leren om te gaan met verandering. In onze begeleiding zijn we ons ervan bewust dat dit voor het ene kind vanzelfsprekender is, dan voor het andere kind.

Kwaliteiten
Als school kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteiten van onze kinderen, hoort volgens ons ook bij een ondersteunend pedagogisch klimaat. Zo benaderen we kinderen met een DJ-set om te komen draaien op een kleedjesboekenmarkt, we vragen kinderen die graag fotograferen om foto’s te komen maken op ons schoolfeest en we laten een kind met een drumstel de drumsolo verzorgen in onze kerstviering. Ook organiseren wij maandelijks het ‘Klassenwerk’ waarin kinderen de gelegenheid krijgen om aan schoolgenootjes, ouders en grootouders te laten zien wat zij in de klas geleerd hebben. Het inzetten van eigen kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld toneelspel, dans en zang, staat hierbij centraal.
Maar naast dit alles willen we kinderen ook uitdagen om kwaliteiten van zichzelf en van een ander te óntdekken, om hierin te groeien. Niet alleen in je vertrouwde wereld blijven, maar ook over grenzen heen durven te kijken. Met een beetje lef nieuwe dingen willen proberen en er dan voor durven gáán.

We weten dat we hierin als school nog echt iets te doen hebben. Hoe benut je nu al die kwaliteiten van onze kinderen (en leerkrachten)? Hoe laten we al die kwaliteiten tot hun recht komen? Hoe nodig je kinderen uit om meer van zichzelf te ontdekken? Vragen waar we ons op dit moment over buigen en waar we mee experimenteren. We zijn gestart met twee themaweken, waarin we onder andere ruimte willen bieden om de kwaliteiten van onze kinderen uit te diepen. Ook zijn we momenteel bezig om actief verschillende bedrijven, organisaties en instanties te benaderen om na schooltijd iets voor onze kinderen te organiseren. Te denken valt aan een workshop toneelspelen, wetenschaps- en techniekcursussen en/of verschillende sportactiviteiten. Op deze manier hopen we de interesse van onze kinderen te wekken.

Er zijn geen items gevonden.