Identiteit

De Rietkraag werkt vanuit het idealisme 'wat je doet, doet ertoe' en optimisme 'het maakt verschil dat jij er bent'. Deze grondhouding wordt gevoed vanuit de christelijke waarden en normen. Op onze school zijn kinderen, ouders, studenten en leerkrachten van alle religies en levensovertuigingen welkom. We staan op school samen stil bij de verschillende christelijke feestdagen, maar er is ook aandacht voor andere levensbeschouwingen. Samen vieren en delen staat daarbij centraal. Onderwerpen als respect, hulpvaardigheid, solidariteit, eerlijkheid, recht en onrecht, goed en kwaad worden met elkaar besproken.

Binnen ons onderwijs heeft actief burgerschap een belangrijke plaats gekregen. Als school zijn wij een 'oefenplaats'. Juist door kinderen actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uit maken, zorgen we ervoor dat ze zich er mede verantwoordelijk voor voelen.