Identiteit

De Rietkraag werkt vanuit het idealisme 'wat je doet, doet ertoe' en optimisme 'het maakt verschil dat jij er bent'. Deze grondhouding wordt gevoed vanuit de christelijke waarden en normen. Op onze school zijn kinderen, ouders, studenten en leerkrachten van alle religies en levensovertuigingen welkom. We staan op school samen stil bij de verschillende christelijke feestdagen, maar er is ook aandacht voor andere levensbeschouwingen. Samen vieren en delen staat daarbij centraal. Onderwerpen als respect, hulpvaardigheid, solidariteit, eerlijkheid, recht en onrecht, goed en kwaad worden met elkaar besproken.


Binnen ons onderwijs heeft actief burgerschap een belangrijke plaats gekregen. Als school zijn wij een 'oefenplaats'. Juist door kinderen actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uit maken, zorgen we ervoor dat ze zich er mede verantwoordelijk voor voelen.

(Bezield) burgerschap binnen mijnplein
Op alle scholen wordt aandacht voor burgerschap gevraagd. Het bevorderen van verbinding en participatie in de samenleving is van groot maatschappelijk belang. Dit is door de toegenomen individualisatie in de samenleving onder druk komen te staan.Binnen mijnplein kiezen we voor de term Bezield burgerschap. Bezield burgerschap is geen vak apart en evenmin een product. Al ons onderwijs
bereidt kinderen voor op de wereld van morgen. Bezield burgerschapsonderwijs bereidt ook de wereld van morgen voor. De school, de groep hier en nu is een voorproefje van de samenleving van morgen.Het is de oefenplaats waar kinderen ervaren wat goed leven en samenleving kan zijn. Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Bezield burgerschap bieden wij in samenhang aan verbonden met de pedagogische en onderwijskundige opdracht van de school door kennis, vaardigheden, houding en
waarden.De Rietkraag gaat in het schooljaar ontwikkeltijd nemen om met het team bezield burgerschap in beeld te brengen.